doondeena18
doondeena18 22 May 2019
1

Up next

Overview - ประยุทธ์เอาแต่ด่าจนคนเอือม ถ้าอยากให้คนศรัทธา ก็ไปหัดทำงานให้ดีอย่างทักษิณ
16 Sep 2019
Overview - ประยุทธ์เอาแต่ด่าจนคนเอือม ถ้าอยากให้คนศรัทธา ก็ไปหัดทำงานให้ดีอย่างทักษิณ
doondeena18 · 1 Views

Overview - พลังประชารัฐอ่วม โดนร้องยุบพรรคเพราะประยุทธ์พล่ามจนเข้าข่ายครอบงำพรรค

3 Views
Show more
0 Comments sort Sort By

Facebook Comments

Up next

Overview - ประยุทธ์เอาแต่ด่าจนคนเอือม ถ้าอยากให้คนศรัทธา ก็ไปหัดทำงานให้ดีอย่างทักษิณ
16 Sep 2019
Overview - ประยุทธ์เอาแต่ด่าจนคนเอือม ถ้าอยากให้คนศรัทธา ก็ไปหัดทำงานให้ดีอย่างทักษิณ
doondeena18 · 1 Views