doondeena18
doondeena18 22 Oct 2019
1

Up next

Overview - ตลาดหุ้นพัง โรงงานเจ๊ง หุ้นแบงก์วินาศ ประเทศไทยมีทีมเศรษฐกิจก็เหมือนไม่มี
29 Oct 2019
Overview - ตลาดหุ้นพัง โรงงานเจ๊ง หุ้นแบงก์วินาศ ประเทศไทยมีทีมเศรษฐกิจก็เหมือนไม่มี
doondeena18 · 7 Views

Overview - คนจนขยี้รัฐบาล จวกประยุทธ์ 2 ชาวไร่อ้อยประท้วงรัฐหลอกให้ตันละ 1,000 ได้จริงแค่ 637

5 Views
Show more
0 Comments sort Sort By

Facebook Comments

Up next

Overview - ตลาดหุ้นพัง โรงงานเจ๊ง หุ้นแบงก์วินาศ ประเทศไทยมีทีมเศรษฐกิจก็เหมือนไม่มี
29 Oct 2019
Overview - ตลาดหุ้นพัง โรงงานเจ๊ง หุ้นแบงก์วินาศ ประเทศไทยมีทีมเศรษฐกิจก็เหมือนไม่มี
doondeena18 · 7 Views