แนะนำตำรับปุ๋ยขั้นเทพแทนปุ๋ยABไฮโดรโปนิกส์ประหยัดต้นทุนต่อต้นไม่ถึง10บ.line g0853265564

36 Views
doondeena18
1
Published on 28 May 2019 / In How-to & Style

Kอ๊อด พุทธบาท จ.สระบุรี 081-848-1945
ปัจจุบันการเกษตรโลกก้าวไปอย่างรวดเร็วพวกเราต้องหาจุดแข็งให้เจอจึงจะสามารถแข่งขันได้และความสำเร็จอยู่ที่ตัวของเกษตรกรเองที่พบหรือเลือกวิธี/ข้อมูลที่ดีชัดเจนที่สุดจากหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องที่ช่วยส่งเสริมวิธีการรูปแบบการเกษตรปลอดภัย และการเกษตรอินทรีย์เพื่อสุขภาพลดละการใช้เคมีกำจัดโรคแมลงที่ส่งผลทำลายสุขภาพ ผมนักวิจัยและพัฒนาเอกชนชื่อ กร สุขเกษม จบจากม.เกษตรศาสตร์บางเขนทำงานวิจัยเกษตรสุขภาพได้ผลน่าจะทำให้เกษตรกรไทยมีรายได้เพิ่มมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งได้ผลผลิตดีมีคุณภาพปลอดภัยได้จริงช่วยให้ประเทศชาติเกิดความมั่นคงทางด้านอาหารและเศรษฐกิจครัวเรือนการกินดีอยู่ดีของเกษตรกรของเรา โดยในทุกวันจะช่วยแนะนำวิธีการจัดการดิน น้ำ ปุ๋ย และปรับสภาพให้เหมาะสมกับพืช/สัตว์ในสื่อต่างๆและตัวต่อตัวทำให้เกษตรกได้ผลผลิตดีปลอดภัยมีคุณภาพขึ้นมาได้จริงโดยทำมาต่อเนื่องตั้งแต่ปี2551-ปัจจุบันและตลอดไป LINE ID g0853265564 www.gonsukkasem.com

Show more
0 Comments sort Sort By

Facebook Comments