doondeena18
doondeena18 30 Jun 2019
1

Up next

เดือด! 'อนาคตใหม่' จวก 'ผู้นำรัฐประหาร' ไม่อาย 'อบต.' บ้างเหรอ?! วอน &
21 Feb 2020
เดือด! 'อนาคตใหม่' จวก 'ผู้นำรัฐประหาร' ไม่อาย 'อบต.' บ้างเหรอ?! วอน &
doondeena18 · 2 Views

เห็นภาพการเมืองไทยทั้งหมด! "อนาคต"ของ "อนาคตใหม่" | พลังประชารัฐตัดวงจรรัฐประหาร

5 Views

การเมืองไทยจะไปทางไหน
สนทนา 'รศ.ดร.ประจักษ์ ก้องกีรติ'
.
อนาคต #ประชาธิปไตย
อนาคตของอนาคตใหม่
อนาคต #เผด็จการ(ครึ่งใบ)
.
-ประเมินอายุรัฐบาล "ประยุทธ์2"
-ยุบสภาคือทางเลือกที่เป็นไปได้ยากที่สุด ?
-ถ้ายุบ '#อนาคตใหม่' แล้ว ไงต่อ ?
-'ชนชั้นนำ' ทอดทิ้ง #ประชาธิปัตย์ ?
-'#แก้รัฐธรรมนูญ' คือ 'ฝันกลางวัน' มันไม่มีทางเกิดขึ้น ?
-ตกลงประเทศนี้ยังมี 'ความหวัง' ?
#วิเคราะห์การเมือง

Show more
0 Comments sort Sort By

Facebook Comments

Up next

เดือด! 'อนาคตใหม่' จวก 'ผู้นำรัฐประหาร' ไม่อาย 'อบต.' บ้างเหรอ?! วอน &
21 Feb 2020
เดือด! 'อนาคตใหม่' จวก 'ผู้นำรัฐประหาร' ไม่อาย 'อบต.' บ้างเหรอ?! วอน &
doondeena18 · 2 Views