doondeena18
doondeena18 11 May 2019
1

Up next

สุดเจ๋ง! คุณลุงวัย 75 ผลิตเครื่องพลังงานไฟฟ้า แค่ใช้มือปั่น 15 นาที ออเดอร์ล้นจองนับล้านเครื่อง
03 Jul 2019
สุดเจ๋ง! คุณลุงวัย 75 ผลิตเครื่องพลังงานไฟฟ้า แค่ใช้มือปั่น 15 นาที ออเดอร์ล้นจองนับล้านเครื่อง
doondeena18 · 4 Views

รวมเพลง ก ไก่ | ก เอ๋ย ก ไก่ 15 นาที - The Kids Song

10 Views

ก.เอ๋ย กอไก่2 สำหรับเด็ก สนุกๆ แบบดั้งเดิม พร้อมแบบอ่านตามทีละตัว
สื่ออนิเมชั่นประกอบการเรียนการสอน พยัญชนะไทยทั้ง 44 ตัว
ประกอบด้วย
ก เอ๋ย กไก่
ข ไข่ อยู่ในเล้า
ฃ ขวด ของเรา
ค ควาย เข้านา
ฅ คน ขึงขัง
ฆ ระฆัง ข้างฝา
ง งู ใจกล้า
จ จาน ใช้ดี
ฉ ฉิ่ง ตีดัง
ช ช้าง วิ่งหนี
ซ โซ่ ล่ามที
ฌ เฌอ คู่กัน
ญ หญิง โสภา
ฎ ชฎา สวมพลัน
ฏ ปฏัก หุนหัน
ฐ ฐาน เข้ามารอง
ฑ นางมณโฑ หน้าขาว
ฒ ผู้เฒ่า เดินย่อง
ณ เณร ไม่มอง
ด เด็ก ต้องนิมนต์
ต เต่า หลังตุง
ถ ถุง แบกขน
ท ทหารอดทน
ธ ธง คนนิยม
น หนู ขวักไขว่
บ ใบไม้ ทับถม
ป ปลา ตากลม
ผ ผึ้ง ทำรัง
ฝ ฝา ทนทาน
พ พาน วางตั้ง
ฟ ฟัน สะอาดจัง
ภ สำเภา กางใบ
ม ม้า คึกคัก
ย ยักษ์ เขี้ยวใหญ่
ร เรือพายไป
ล ลิง ไต่ราว
ว แหวน ลงยา
ศ ศาลา เงียบเหงา
ษ ฤาษี หนวดยาว
ส เสือ ดาวคะนอง
ห หีบ ใส่ผ้า
ฬ จุฬา ท่าผยอง
อ อ่าง เนืองนอง
ฮ นกฮูก ตาโต

Show more
0 Comments sort Sort By

Facebook Comments

Up next

สุดเจ๋ง! คุณลุงวัย 75 ผลิตเครื่องพลังงานไฟฟ้า แค่ใช้มือปั่น 15 นาที ออเดอร์ล้นจองนับล้านเครื่อง
03 Jul 2019
สุดเจ๋ง! คุณลุงวัย 75 ผลิตเครื่องพลังงานไฟฟ้า แค่ใช้มือปั่น 15 นาที ออเดอร์ล้นจองนับล้านเครื่อง
doondeena18 · 4 Views