1mytube
1mytube 02 Apr 2019
0

ไปหน้าอีก

Good Monday  ดร.ทักษิณ ชินวัตร EP.3 รับมือกับการเปลี่ยนแปลงของโลก
10 Feb 2019
Good Monday ดร.ทักษิณ ชินวัตร EP.3 รับมือกับการเปลี่ยนแปลงของโลก
1mytube · 3 ดู

ย้อนรอย เบื้องหลังการล้มล้าง ทักษิณ ชินวัตร

1 ดู

โปรดใช้ วิจารณญาณ ทางความคิด อย่างมีเหตุผล ในการรับชม
ย้อนรอย เบื้องหลังการล้มล้าง ทักษิณ ชินวัตร
ทุกสิ่งที่เกิดขึ้น เพื่อผลประโยชน์ส่วนตัว หรือ อุดมการณ์
...................................................................................

คำเตือน.! อย่าเห็นการเมืองเป็นเรื่องล้อเล่น การเมืองคือสวัสดิการของสังคม และชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนโดยตรง จงร่วมกันสร้างประเทศไทย ให้เป็นประชาธิปไตย อย่างสมบูรณ์ ด้วยมือของประชาชน เพื่อประชาชน เพื่อประชาธิปไตย
...................................................................................

Thailand Poll จุดศูนย์กลาง แห่งความถูกต้อง
อย่าลืม!!!

แสดงเพิ่ม

ความคิดเห็นใน Facebook

ไปหน้าอีก

Good Monday  ดร.ทักษิณ ชินวัตร EP.3 รับมือกับการเปลี่ยนแปลงของโลก
10 Feb 2019
Good Monday ดร.ทักษิณ ชินวัตร EP.3 รับมือกับการเปลี่ยนแปลงของโลก
1mytube · 3 ดู