1mytube
1mytube 12 Apr 2019
0

ไปหน้าอีก

Mushi Fish  (Siluras) hiding inside dry farm
02 Jan 2019
Mushi Fish (Siluras) hiding inside dry farm
1mytube · 15 ดู

พิธีเปิด Farm Outlet ร้าน ก.ไก่ ของฝากระนอง

3 ดู

ระนองเปิดศูนย์จำหน่ายสินค้าเกษตรชุมชน Farm Outlet ประจำปี2561

จังหวัดระนองโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดระนอง และกรมการค้าภายใน ได้ร่วมกันสำรวจ และคัดเลือก ร้าน ก.ไก่ เป็นศูนย์จำหน่ายสินค้าเกษตรชุมชน Farm Outlet ประจำปี 2561 ของจังหวัดระนองทั้งนี้เนื่องจากร้าน ก.ไก่ มีแนวคิดช่วยเหลือ เกษตรกร ให้นำสินค้าและผลิตภัณฑ์มาวางจำหน่ายในร้านเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรของจังหวัดระนองให้มีรายได้เพิ่มขึ้น อาทิ เม็ดมะม่วงหิมพานต์อบ กะปิ กุ้งแห้ง ปลาเค็มกล้วยฉาบ มังคุดกวน และสินค้าเกษตรแปรรูป อื่นๆอีกด้วย ประกอบกับร้าน ก.ไก่ มีทำเลที่เหมาะสม ไม่ไกลจากแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัด และบริเวณแห่งนี้เป็นย่านที่พักแรมและร้านอาหารที่มีศักยภาพ สามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี ซึ่งภายในงานยังมีการจำหน่ายสินค้าธงฟ้าราคาถูก กุ้งขาวแวนนาไม และสินค้าทางการเกษตรราคาถูก

แสดงเพิ่ม

ความคิดเห็นใน Facebook

ไปหน้าอีก

Mushi Fish  (Siluras) hiding inside dry farm
02 Jan 2019
Mushi Fish (Siluras) hiding inside dry farm
1mytube · 15 ดู