doondeena18
doondeena18 25 Jul 2019
1

Up next

จับตา วัฒนธรรม "จุดเทียน" จับตา วัฒนธรรม การเมือง ร้อนระอุ! : Matichon TV
26 Feb 2020
จับตา วัฒนธรรม "จุดเทียน" จับตา วัฒนธรรม การเมือง ร้อนระอุ! : Matichon TV
doondeena18 · 8 Views

บิ๊กตู่เจอมิ่งขวัญประท้วงถึงกับต้องเอ่ยปากขอบคุณ-เขินออกตัวมือใหม่ : Matichon TV

12 Views

การแถลงนโยบายของรัฐบาลต่อรัฐสภา ที่หอประชุมบริษัททีโอที จำกัด (มหาชน) หลังพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี แถลงเสร็จสิ้น นายมิ่งขวัญ แสงสุวรรณ์ ส.ส.พรรคเศรษฐกิจใหม่ ลุกขึ้นขอประท้วงนายกรัฐมนตรี ระบุว่า ด้วยความปรารถนาดีเพื่อให้ถูกต้องตามรัฐธรรมนูญ ในระหว่างที่นายกฯกล่าว 35 หน้าในนโยบายรัฐบาล เมื่อมาดูข้อกฎหมายก็เป็นห่วง ว่า ย่อหน้าที่ 1 ถือเป็นสาระสำคัญ การที่นายกฯมาแถลงนโยบายนั้น มีพระบรมราชโองการ ให้เป็นนายกฯ แต่งตั้ง ครม. แต่นายกฯ ไม่ได้พูดก่อนกล่าวนโยบาย
ทั้งนี้ ด้วยความรักปรารถนาดีจึงอยากให้นายกฯปฎิบัติถูกต้องตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ จะอนุมานเอาเองไม่ได้ จะมาพูดในสถานะอะไร การพูดถึงพระบรมราชโองการ เป็นเรื่องสำคัญ ไม่เช่นนั้นจะขัดต่อรัฐธรรมนูญ เพราะต้องประกาศสถานะนายกฯและรัฐมนตรีก่อน
พล.อ.ประยุทธ์ลุกขึ้น กล่าวขอบคุณ ระบุว่าตนเป็นมือใหม่ จากนั้นกลับมาอ่านว่า"ตามที่ได้มีประกาศพระบรมราชโองการแต่งตั้งให้กระผมดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน พุทธศักราช 2562 และแต่งตั้งรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม พุทธศักราช 2562 นั้น บัดนี้ คณะรัฐมนตรีได้กำหนดนโยบายการบริหารราชการแผ่นดินที่ยึดมั่นการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยมีความสอดคล้องกับหมวด 5 หน้าที่ของรัฐ และหมวด 6 แนวนโยบายแห่งรัฐตามรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ตลอดจนยุทธศาสตร์ชาติ พุทธศักราช 2561-2580 เรียบร้อยแล้ว คณะรัฐมนตรีจึงขอแถลงนโยบายต่อรัฐสภาให้ทราบถึงแนวทางการบริหารราชการแผ่นดินที่รัฐบาลจะดำเนินการ เพื่อพัฒนาประเทศไทยให้ก้าวไปข้างหน้าด้วยความมั่นคง สังคมไทยมีความสงบสุข สามัคคี และเอื้ออาทร คนไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและมีความพร้อม ที่จะดำเนินชีวิตในศตวรรษที่ 21 เศรษฐกิจไทยมีความแข็งแกร่งและมีความสามารถในการแข่งขัน สูงขึ้น ควบคู่ไปกับการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง"

#มิ่งขวัญ #บิ๊กตู่ #มือใหม่Official Matichon TV

ติดตามข่าวสารได้ใน
Web : http://www.matichon.co.th/default.php
Facebook : https://www.facebook.com/MatichonOnline
Instargram : https://instagram.com/matichononline
Twitter : https://twitter.com/matichononline
Google+ : https://plus.google.com/109225....894671870773920/post

Show more
0 Comments sort Sort By

Facebook Comments

Up next

จับตา วัฒนธรรม "จุดเทียน" จับตา วัฒนธรรม การเมือง ร้อนระอุ! : Matichon TV
26 Feb 2020
จับตา วัฒนธรรม "จุดเทียน" จับตา วัฒนธรรม การเมือง ร้อนระอุ! : Matichon TV
doondeena18 · 8 Views