1mytube
1mytube 08 Apr 2019
0

ไปหน้าอีก

สุภาพบุรุษสุดซอย (บ้านสราญแลนด์) | EP.50 (1/4) | 23 ธ.ค. 61 | one31
30 Dec 2018
สุภาพบุรุษสุดซอย (บ้านสราญแลนด์) | EP.50 (1/4) | 23 ธ.ค. 61 | one31
1mytube · 10 ดู

ชาวเน็ตสวนกลับแรงส์! หลังแม่ทัพภาค 3 ชี้ คนรุ่นใหม่ ไม่เข้าใจประวัติศาสตร์

5 ดู

ชาวเน็ตสวนกลับแรงส์! หลังแม่ทัพภาค 3 ชี้ คนรุ่นใหม่ ไม่เข้าใจประวัติศาสตร์ เป็นข่าวเกรียวกราว จน หนังสือพิมพ์ ข่าวสด โพสต์ ใจความว่า......

แม่ทัพภาค 3 แถลงจุดยืนพิทักษ์สถาบันหลัก เผยน้องๆ เด็กรุ่นหลัง บางทีไม่เข้าใจปวศ.

เมื่อวันที่ 5 เม.ย. ที่หน้ากองบัญชาการกองทัพภาคที่ 3 ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก พลโท ฉลองชัย ชัยยะคำ แม่ทัพภาคที่ 3 แถลงข่าวภารกิจสำคัญของ กองทัพภาคที่ 3 พร้อมแถลงจุดยืนของกองทัพภาคที่ 3 โดยแจกแถลงจุดยืนของกองทัพภาคที่ 3 ให้สื่อมวลชน ใจความว่า
กองทัพภาคที่ 3 จะดำรงไว้ซึ่งอธิปไตย ความมั่นคงของชาติ ศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์ กองทัพภาคที่ 3 เป็นองค์กรทหารอาชีพที่มีเกียรติ มีศักดิ์ศรี มีความพร้อม ในการช่วยเหลือประเทศชาติและประชาชน ในยามวิกฤติทุกเหตุการณ์ โดยจะเห็นได้จากการปราบปรามยาเสพติด การแก้ไขปัญหาน้ำท่วม ภัยแล้ง สถานการณ์ไฟป่าและหมอกควัน ภาคเหนือ ณ ปัจจุบัน ที่กองทัพภาคที่ 3 ได้เข้าร่วมกับทุกภาคส่วนราชการในการดำเนินการ ที่คลี่คลายสถานการณ์ให้ดีขึ้นตามลำดับ

กองทัพภาคที่ 3 ขอให้พี่น้องประชาชนคนไทยทุกท่าน ได้ร่วมกันสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ร่วมรับรู้ข้อมูลข่าวสารบ้านเมืองด้วยการไตร่ตรอง มีสติ มีวิจารญาณบนพื้นฐานข้อเท็จจริง และข้อกฎหมาย เพื่อให้เกิดความสงบสุขร่วมกันในสังคมไทย กองทัพภาคที่ 3 จะเทิดทูนไว้ซึ่งพระบรมเดชานุภาพแห่งพระมหากษัตริย์เจ้า และสนับสนุนการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข พร้อมทั้งเชิญชวนประชาชนทุกท่านได้ร่วมกันสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ ที่มีต่อคุณูปการสังคมไทย ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

https://www.khaosod.co.th/brea....king-news/news_23865

จากนั้นได้มีชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันมากมาย.........

แสดงเพิ่ม

ความคิดเห็นใน Facebook

ไปหน้าอีก

สุภาพบุรุษสุดซอย (บ้านสราญแลนด์) | EP.50 (1/4) | 23 ธ.ค. 61 | one31
30 Dec 2018
สุภาพบุรุษสุดซอย (บ้านสราญแลนด์) | EP.50 (1/4) | 23 ธ.ค. 61 | one31
1mytube · 10 ดู